Een warmtepomp voor elk project

warmtepomp

De warmtepomp is een alternatief voor de conventionele cv-ketel. Het is een verwarmingssysteem dat werkt met een lage temperatuur en daarom dus voordelen maar ook nadelen met zich meebrengt. Vaak wordt de warmtepomp nog ten onrechte afgeschilderd als een dure en daarom risicovolle investering.

De werking

De reden waarom een warmtepomp de aandacht trekt, is omwille van het gebruik van gratis energie. Dat klinkt aanvankelijk vreemd maar het werkt als volgt: Zonne-energie wordt opgeslagen in de grond, in de lucht of in het grondwater. Een element van de warmtepomp absorbeert de calorieën uit de omgeving, vervoert die met behulp van water naar een compressor, waar die lage warmte wordt omgezet in bruikbare energie om bijvoorbeeld een woning te verwarmen. Het is de compressor die elektrische stroom nodig heeft, al de rest komt indirect van de zon!

Verschillende warmtepomp systemen

Er bestaan verschillende systemen die elk hun voor-en nadelen hebben, en ze worden benoemd naargelang de omgeving van waaruit ze de energie onttrekken. Enkele voorbeelden zijn de grond/grond, grond/water, water/water en lucht/water warmtepompen.

Het grote verschil tussen alle systemen is het element dat de calorieën onttrekt uit de omgeving. Het is ook dat element dat de prijs vaak doet stijgen. Zo komen er bij een grond/grond en een grond/water warmtepomp graafwerken en boringen aan te pas, die je bij een lucht/water niet hebt. Het ene heeft een hogere prijs met een hoger rendement, het ander heeft een lagere prijs maar ook een lager rendement.

Waarom is er een risico?

In principe is er geen risico als het bouw- of renovatieplan goed doordacht is. Omdat een warmtepomp werkt met een lage temperatuur, mag er zo weinig mogelijk van die warmte verloren gaan om het rendement hoog te houden. Een duidelijk gevolg is dat de woning die verwarmd moet worden, zeer goed geïsoleerd moet zijn. Een verwarmingselement op lage temperatuur, zoals vloerverwarming, is ook ten stelligste aangeraden. Traditionele radiatoren zouden te veel warmte nodig hebben en er ook te veel verspillen. Wanneer alle factoren in acht genomen zijn, kunnen alle risico’s van de baan geveegd worden.

Een investering voor de toekomst

Er komen dus heel wat euro’s en plannen bij kijken, maar het doel blijft om op een bepaalde termijn quasi onafhankelijk te zijn van externe energieleveranciers.  Er is weinig onderhoud nodig aan de warmtepomp en u geniet in de meeste gevallen van een behaaglijke vloerverwarming. Denk ook maar aan de verhoogde verkoopprijs van uw woning.

MNeer informatie over een warmtepomp of CV-ketel ontvangen? WT Heating is uw verwarmingsmonteur.