Elektriciteitsattesten

elektriciteitsattesten

Sinds 1 juli 2008 is iedere huizenverkoper verplicht om voordat hij/zij zijn huis verkoopt de elektriciteit te laten controleren en een elektriciteitsattest aan te leveren. Op deze manier kunnen te oude installaties worden verbeterd en heeft de koper inzicht in de bestaande elektrische installatie. Er wordt onderscheid gemaakt tussen huizen met een installatie ouder dan 1 oktober 1981 en nieuwere woningen. De woningen ouder dan dat voldoen niet meer aan de huidige eisen en kunnen zelfs gevaarlijk zijn. Zonder attest kan de woning niet worden verkocht.

Richtlijnen

Vanaf oktober 1981 zijn alle woningen in België gebouwd via bepaalde richtlijnen. Deze woningen bezitten de verplichte keuringsattest en elektrische schema’s. Woningen die ouder zijn niet over deze keuringsattesten beschikken wordt de installatie opnieuw gecontroleerd op conformiteit.

Verkoop

De verkoop kan doorgaan zonder attest, maar de notaris zal een geldig attest vragen aan de verkoper om eventuele latere discussies en rechtszaken en schadeclaims te vermijden in geval van brand of ongelukken zoals elektrocutie die te wijten zijn aan de elektrische installatie. Indien het huis wat verkocht word volledig gerenoveerd gaat worden is een attest niet verplicht mits de koper daarmee akkoord gaat.

Keuring

De keuring van de installatie duurt gemiddeld zo’n 30 minuten. Het hang af van hoe groot en complex de installatie is. Er zijn een aantal documenten die u bij de hand moet houden voor de keurder: de elektriciteitsschema’s indien de installatie jonger is dan 1 oktober 1981. Ook zult u een situatieplan en een een draadschema moeten overhandigen aan de keurder. Indien u vooraf of ter plekke betaald kan de keurder u meteen het attest overhandigen. Is de installatie al eerder getest vanwege een vernieuwing of iets in die trend? Dan voldoet dat attest. Ook bij het verhuren van de woning is een elektriciteitsattest niet nodig. De prijs van zo’n keuring bedraagt ongeveer €120,-

Afkeuring

Alleen keuringsdiensten die erkend zijn door de overheid mogen de installatie komen controleren. Mocht uw toekomstige woning worden afgekeurd kan de verkoop gewoon doorgaan mits u de installatie laat aanpassen naar de bepaalde richtlijnen binnen de tijd van 18 maanden na de verkoop akte. Gebeurt dit niet binnen de aangegeven tijd loopt u het risico op een flinke boete van de overheid. Ook verzekeringsmaatschappijen kunnen moeilijk gaan doen bij de uitkering van een eventuele brand als er geen attest is. De kosten van de keuring zijn voor de koper, ook als de keuring negatief is zijn de kosten niet voor de verkoper.

Een elektricien inschakelen

Laat de elektriciteit in uw woning of pand controleren door een erkend elektricien. De elektriciens van Elektrowerken.nl verzorgen de installatie en het onderhoud van elektra in uw woning.