PVC, afvoerbuizen en rioolbuizen

afvoerbuizen

Er zijn steden en ook dorpen waar het afvoersysteem voor afvalwater zo
groot is dat de buizen en leidingen geïnspecteerd worden door mensen. Maar
de meeste riolen, vooral die in ons land, bestaan uit een systeem van buizen
met een kleinere omvang. De inspectie zal dan vooral gedaan worden
met elektronische apparatuur. Er worden zelfs robots ingezet, die speciaal
voor het doel geconstrueerd zijn.

De kwaliteit.

Rioolbuizen moeten dus aan heel hoge kwaliteitseisen voldoen. Is PVC dan
het aangewezen materiaal om rioolbuizen van te maken, of moeten we op zoek
naar een ander soort? Veel mensen hebben het idee dat PVC en plastic
hetzelfde is. In 1926 werd het polyvinylchloride plastischer gemaakt door
Waldo Semon. Daardoor werd het materiaal meer algemeen inzetbaar. Vooral als
vervanger voor beton en staal. Beton en staal heeft veel nadelen
wanneer het gebruikt wordt voor rioolsystemen. Water vormt een groot
bestanddeel van het door het riool afgevoerde materiaal. Maar vergeet niet
dat er veel zuren en zouten in het rioolafval zijn opgelost. Het is dus een
bijtende, agressieve vloeistof vermengd met vaste en half-vaste stoffen.
Het grote verschil tussen PVC en plastic is dat plastic vervormbaar is.
Het wordt vervormd door onder andere warmte. Daardoor is plastic minder
geschikt om riolen mee aan te leggen, plastic buizen zouden in de loop van
de tijd vervormen en inzakken.

Invloeden van buiten af.

PVC is beter bestand tegen warmte, en ook vervormingen door de agressieve
en bijtende stoffen in het rioolafval zullen minder snel optreden.
Natuurlijk is ook een betonnen afvoerbuis heel geschikt. Dat wil zeggen, zolang die
heel is. Beton lijkt heel erg op steen, maar het is een materiaal dat wordt gemaakt,
een samenstelling van grondstoffen. Die grondstoffen van beton kunnen onder
invloed van de bijtende en agressieve inhoud van het riool weer
uiteenvallen. PVC afvoerbuizen hebben dat nadeel niet. PVC slijt
natuurlijk wel, het kan ook beschadigd worden door krachten in invloeden van
buitenaf. Onderhoud van afvoerbuizen die van PVC gemaakt zijn is dus wel
belangrijk. Maar het materiaal zal niet uiteenvallen in zijn bestanddelen.
Wanneer u dus voor de materiaalkeuze staat voor het riool onder uw huis, of
tussen uw huis en de afvoer onder de straat, is PC de eerste keuze.

Levensduur en nadelen.

PVC kan als materiaal om riolen van de maken tot 100 jaar dienst doen.
Het grote voordeel van PVC is dat het volledig gerecycled en hergebruikt kan
worden. Ook zijn er weinig nadelige effecten op het milieu en op de
gezondheid van mens en dier gemeten bij PVC. Wel bij gebruikmaking van
bepaalde weekmakers en kleurstoffen. Bij verbranding van PVC kunnen
dioxinen vrijkomen. Daarvan wordt aangenomen dat ze kankerverwekkend zouden
zijn. De hoeveelheden dioxinen die vrijkomen zijn echter onvoldoende voor
meetbare effecten.

Al met al is uw PVC afvoerbuis veilig, gaat lang mee en er zijn weinig of
geen nadelen aan verbonden. De keuze is dus eenvoudig, PVC, het materiaal
voor uw riool. Makkelijk te inspecteren en makkelijk in het onderhoud.

Dit vind je misschien ook leuk...